För det geologiska naturfenomenet, se Blåshål (geologi).

Blåshål kallas hos valar en öppning i huvudet som motsvarar näsborren hos andra djur. Valarna andas genom blåshålet. När de kommer till vattenytan stöter de ut komprimerad luft genom blåshålet. När luften kondenseras bildas ett moln, vars form används för att särskilja olika valarter från varandra.

Blåshål hos vitvalen

Bardvalar har två och tandvalar ett blåshål.

Blåshålet ska inte förväxlas med andningshålet, öppningen i isen som valar och sälar utnyttjar för att andas i isbelagda vatten.