Björn Finnvidsson, levde på 1000-talet och var odalbondeÄlgesta gård i Uppland i Sverige, nära Arlanda och ungefär en kilometer norr om Husby-Ärlinghundra kyrka.

På gården lät han resa runstenen med följande text:

Björn, Finnvids son, lät resa stenen till minne av sig själv.

Björn, Finnvids son, finns nämnd på flera runinskrifter, bl.a. på Norahällen, där också hans bror Olev nämns.