Björk är ett isländskt kvinnligt förnamn, som har burits av bland andra: