Biribi är ett under 1700-talet och 1800-talets första hälft vanligt, ursprungligen från Italien härstammande, hasardspel.

Bräde för biribi (1788).
Rikt illustrerad historiska Biribi spel från 18th century, som visas i Nordiska Museet, Stockholm, Sverige

Spelarna gör penninginsatser på ett bräde med numrerade fält (vanligen 70), motsvarande numrerade kulor inneslutna i en påse, ur vilken efter insatserna bankören en av spelarna uttar en kula. Dess nummer anger vilken som vunnit, vanligen 64 gånger insatsen, övriga förlorar sina insatser.

KällorRedigera