Biologiundervisning omfattar teori om arters uppkomst, evolution, klassificering, cell- och virusfunktion, genetik, ekologi, praktiska moment som dissektion, osv. På grundskolenivå ingår oftast sex- och samlevnadsundervisning.

Bacteria used to make wheat seeds nearly immune to wheat take-all.jpg

Se ävenRedigera