Bioimpedans är en metod att mäta andelen kroppsfett. Metoden går ut på att man skickar en svag ström genom kroppen och mäter motståndet den möter. Eftersom fett och muskler leder ström olika bra går det att beräkna andelen kroppsfett. Metoden ger bäst resultat om man mäter genom så lång sträcka i kroppen som möjligt, till exempel vänster hand till höger fot. De flesta apparater för hemmabruk mäter endast fot till fot eller hand till hand och därmed endast halva kroppen. Dessa apparater ger dock en bra uppskattning av hur andelen kroppsfett förändras.

Metoden bör inte användas av gravida eller personer med en pacemaker