Bildanalys är ett delområde av datorseende nära relaterat till bildbehandling som avser metoder för att automatiskt göra kvantitativa mätningar från digitala bilder samt att utföra klassifikation i områden i bilder utifrån sådana mätningar. Till klassen bildanalysoperationer räknas främst operationerna segmentation och klassifikation. Bland tillämpningar av automatiserad bildanalys kan nämnas:

Från att tidigare ha varit ett forskningsområde i sig har idag stora delar av bildanalysforskningen flyttat till respektive tillämpningsområden, som medicin, mikroskopi, fjärranalys, astronomi, materialteknik, tillverkning, personidentifikation och dokumenthantering.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera