"Biladi" ("Mitt land"), är Palestinska självstyrets nationalsång, som togs i bruk 1996 genom Artikel 31 i dess självständighetsförklaring 1988. Den skrevs av Said Al Muzayin (även känd som Fata Al Thawra), och musiken komponerades av Egyptiern Ali Ismael, och blev känd som "Sången till den Palestinska revolutionen".

Sedan 1936 har "Mawtini" (sv. "Mitt hemland" ar. موطني) inofficiellt varit den nationalsång som användes av palestinier; den skrevs av Ibrahim Towqan och komponerades av Libanesen Mohammad Flaifel.

Biladis arabiska textRedigera

بلادي يا أرضي يا أرض الجدود

بلادي بلادي بلادي

يا شعبي يا شعب الخلود

بعزمي وناري وبركان ثأري وأشواق دمي لأرضي وداري

صعدت الجبال وخضت النضال

قهرت المحال عبرت الحدود

بلادي بلادي بلادي

يا شعبي يا شعب الخلود

بعزم الرياح ونار السلاح وإصرار شعبي بأرض الكفاح فلسطين

داري فلسطين ناري فلسطين

ثأري وأرض الصمود

بلادي بلادي بلادي

يا شعبي يا شعب الخلود

بحق القسم تحت ظل العلم

بأرضي وشعبي ونار الألم سأحيا فدائي

وأمضي فدائي وأقضي فدائي

الى أن تعود بلادي

بلادي يا شعب الخلود

Svensk översättningRedigera

Mitt land, mitt land, mitt land, mina förfäders land. Hjälte, hjälte, hjälte, mitt folk, eviga folk.

Med min beslutsamhet, min eld, och min hämnds vulkan, med längtan i mitt blod, efter mitt land och mitt hem, har jag bestigit bergen, och utkämpat krigen, har jag erövrat det omöjliga, och överskridit gränserna. Med vindarnas beslut och gevärens eld, och min nations beslutsamhet, i landet av kamp,

Palestina är mitt hem. Palestina är min eld. Palestina är min hämnd och det uthärdande landet.

Med eden under skuggan av fanan, med mitt land och nation, och smärtas eld, vill jag leva som en krigshjälte, vill jag förbliva som en krigshjälte, vill jag sluta som en krigshjälte - tills mitt land kommer åter, krigshjälte.

Engelsk översättningRedigera

My country, my land, land of my ancestors
My country, my country, my country
My people, people of perpetuity
With my determination, my fire and the volcano of my revenge
With the longing in my blood for my land and my home
I have climbed the mountains and fought the wars
I have conquered the impossible, and crossed the frontiers
My country, my country, my country
My people, people of perpetuity
With the resolve of the winds and the fire of the guns
And the determination of my nation in the land of struggle
Palestine is my home, Palestine is my fire, Palestine is my revenge and the land of endurance
My country, my country, my country
My people, people of perpetuity
By the oath under the shade of the flag
By my land and nation, and the fire of pain
I will live as a fida'i*, I will remain a fida'i, I will end as a fida'i - until my country returns
My country, people of perpetuity.

  • fida'i = en som riskerar sitt liv frivilligt; en som offrar sig själv; fedayeen.

DMG-translitterationRedigera

bilādī yā 'arḍī yā 'arḍa l-ǧudūdi
fidāī fidāī fidāī yā šaʿbī yā šaʿba l-ḫulūdi

bi-ʿazmī wa-nārī wa-burkāni ṯa'rī
wa-'ašwāqi damī li-'arḍī wa-dārī
ṣaʿadtu l-ǧibāla wa-ḫuḍtu l-niḍāla
qahartu l-muḥāla ḥaṭamtu l-quyūda

fidāī fidāī fidāī yā šaʿbī yā šaʿba l-ǧudūdi

bi-ʿaṣfi r-riyāḥi wa-nār is-silāḥi
wa-'iṣrāru šaʿbī li-xawḍi l-kifāḥi
Filisṭīnu dārī Filisṭīnu nārī
Filisṭīnu ṯa'rī wa-'arḍu ṣ-ṣumūdi

fidāī fidāī fidāī yā šaʿbī yā šaʿba l-ḫulūdi

bi-ḥaqqi l-qasam taḥta ẓilli l-ʿalami
bi-'arḍī wa-šaʿbī wa-nāri l-'alami
sa-'aḥyā fidā'ī wa-'amḍī fidā'ī
wa-'aqḍī fidā'ī 'ilà 'an taʿūda bilādī

bilādī yā šaʿba l-ḫulūdi

ReferenserRedigera