En bidiagonal matris är en matris med nollskillda värden endast i huvuddiagonalen och antingen i superdiagonalen eller subdiagonalen. Om de nollskillda värdena är i superdiagonalen kallas matrisen uppåt bidiagonal och om de nollskillda värdena är i subdiagonalen kallas matrisen nedåt bidiagonal.

Exempel på en uppåt bidiagonal matris

Exempel på en nedåt bidiagonal matris

ReferenserRedigera

  • Stewart, G. W. (2001) Matrix Algorithms, Volume II: Eigensystems. Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 0-89871-503-2.