Betkampanjen kallas den tid på året då sockerbetsodlarna lämnar in sin skörd till sockerbruken och den perioden då sockerbruken processerar sockerbetorna till färdigt socker. Betkampanjen kännetecknas av många tunga långsamma smutsiga fordon på landsvägarna under en kort men hektisk period kring september-oktober. I Skåne och på Öland är det en vanlig syn att se massor av traktorer med släp lastade med sockerbetor långt över flaken på väg till närmaste sockerbruk (från och med betkampanjen 2006 finns enbart Örtofta sockerbruk att åka till för att lämna betorna i Sverige).

Från betkampanjen i Skåne på 1930-talet. Allt arbete - hackning, gallring och upptagning - skedde då för hand och sysselsatte många människor, även tillresta från andra landskap (och före första världskriget även galizier).

Gotländska sockerbetsodlare körde istället betorna till Klintehamn där de skeppades till Simrishamn för vidare transport till Köpingebro. Efter skörden 2006 stängdes fabriken och nästa år skeppades betorna experimentellt till en spritfabrik i Moelv i Norge, som vanligtvis använt sig av potatis. Det fanns förhoppningar om att starta ett bränneri på Gotland[1], vilket inte blev av. Från 2009 kunde de kvarvarande sockerbetsbönderna söka bidrag för att ställa om till annan odling [2].


När sockerbruket väl fått in betorna och börjat processera dem till först råsocker och sedan raffinerat till färdigt socker, uppstår under tiden från det spill som blir över av sockerbetorna, vilket kallas melass, en speciell doft som kan kännas tydligt på ett avstånd av cirka en mils diameter från sockerbruket. Många uppfattar denna doft som något lätt obehagligt, medan andra tycker att den hör hösten till. Melassdoften avtar dock efter att sockerbetorna processerats till råsocker då den verkligt tidsödande uppgiften att göra råsockret till färdigt vitt socker tar vid. Den senare uppgiften tar månader.

Betkampanjen pågår från hösten till tidig vår, då sockerbruken avslutat sin behandling av sockerbetorna. Därefter väntar mer än ett halvårs stillhet på sockerbruket, tid som används för att underhålla maskiner och lokaler m.m. under tiden som bönderna påbörjat en ny sådd.

Betkampanjen har historiskt sett varit livsviktig för flera kringverksamheter lokalt, inte minst för flera av järnvägarna i Skåne. Många trafiksvaga banor kunde länge överleva tack vare att höstens betkampanj betydde betydande godstransporter till sockerbruken som låg längs banan. Efter beslut från jordbrukarna själva att från och med 1954 års betkampanj transportera sockerbetorna med traktorer och andra motorfordon på landsvägarna till sockerbruken istället för att använda järnvägarnas lastplatser blev flera järnvägar i Skåne inom det närmaste decenniet tvungna att läggas ned.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera