En bergartsformation, är en väldefinierad litostratigrafisk enhet. En bergartsformation är inte samma sak som en bergart utan kan innehålla flera olika bergarter. En formation kan ingå som en del i en grupp och kan delas upp i olika led. Exempel på svenska bergartsformationer är Alunskifferformationen, Kläppeformationen, File Hajdarformationen och Bergekalksten.