Öppna huvudmenyn

En bergartsformation, är en väldefinierad litostratigrafisk enhet. En bergartsformation är inte samma sak som en bergart utan kan innehålla flera olika bergarter. En formation kan ingå som en del i en grupp och kan delas upp i olika led. Exempel på svenska bergartsformationer är Alunskifferformationen, Kläppeformationen, File Hajdarformationen och Bergekalksten.