Bengt Eriksson kan avse någon av följande personer: