Benelux

Samlingsnamn för Nederländerna, Belgien och Luxemburg

Benelux är idag det samlade namnetBelgien, Nederländerna och Luxemburg. Termen Benelux härstammar från en ekonomisk tullunion som bildades 1944 och infördes 1948, uppkallad efter begynnelsebokstäverna i länderna. Från 1960 etablerades en utvidgad union, som skulle gälla i 50 år. Unionsavtalet förnyades 2010 på obestämd tid. Unionen strävar efter fri rörlighet av varor, tjänster, arbete och kapital inom länderna och inspirerade bildandet av Europeiska unionen. Det var det enda regionala samarbetet som nämndes i Romavtalet, och i en egen paragraf slås det fast att de tre länderna kan gå längre i sitt samarbetete om de önskar det. Ett exempel är att de tre länderna automatiskt godkänner högre utbildningar och diplom. [1]

Benelux flagga.
Beneluxländerna.

Källor redigera

Externa länkar redigera