Belägringen av Peenemünde skans ägde rum under pommerska kriget mellan Sverige och Preussen. Belägringen inleddes den 14 september 1757, då en svensk arméavdelning på 1 100 man under general Carl Ehrensvärds befäl, landsteg på ön Usedom där skansen var belägen. Efter tio dagars strid kapitulerade den 203 man starka garnisonen, varefter fästningen med 20 kanoner och stora mat- och ammunitionsförråd föll i svenskarnas händer.

Belägringen av Peenemünde skans
Del av Pommerska kriget

Svenska trupper belägrar Peenemünde skans. Samtida kopparstick.
Ägde rum 14 september - 23 september, 1757
Plats Peenemünde, Usedom, Tyskland
Resultat Svensk seger
Stridande
Sverige Sverige Kungariket Preussen Preussen
Befälhavare och ledare
Sverige Carl Ehrensvärd Kungariket Preussen Kapten Oppen
Styrka
1 100 man
41 artilleripjäser
203 man
20 artilleripjäser
Förluster
Okänt Hela garnisonen tillfångatagen
Samtliga kanoner erövrade

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • von Schantz, Gustaf (1811). Försök till en Historia öfver det förra Pommerska Kriget: 1757 - 1762. Stockholm 

Webbkällor redigera