Belägringen av Jasna Góra eller Belägringen av Częstochowa, var ett svenskt försök att inta Jasna Góra klostret i Częstochowa under vintern 1655 i Karl X Gustavs polska krig. Deras en månad långa belägring slogs tillbaka av försvararna som till stor del bestod av munkar och lokala volontärer. Därför räddade de klostrets ikon den Svarta madonnan från Częstochowa. Det svenska misslyckandet ansågs p.g.a. platsens sakrala betydelse vara ett tecken från Jungfru Maria och resulterade i ett allomfattande folkuppror mot svenskarna som slutligen också drevs ut ur Polen 1660.

Belägringen av Jasna Góra
Del av Karl X Gustavs polska krig
Jasna Góra 1655.jpg
Försvaret av Jasna Góra av January Suchodolski
Ägde rum 20 september 1655
Plats Jasna Góra-klostret i Częstochowa, Polen
Resultat Polsk-litauisk seger
Stridande
Sverige Sverige Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodow.svg Polen
Befälhavare och ledare
Sverige Johan Reinhard Wrzesowicz Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodow.svg Augustyn Kordecki
Styrka
ca 3 200
17 kanoner
ca 310
24—30 kanoner