Gymnasiebehörighet innebär att elever för att söka till gymnasiet först och främst måste uppfylla grundkravet på godkänt betyg från grundskolan i de tre kärnämnena. Dessa ämnen är svenska, engelska och matematik.

Statistik på behörighetRedigera

SCB: statistik på andel behöriga till gymnasiet fördelat efter födelseregion. Notera att vertikal axel börjar på 55%.[1] 

ReferenserRedigera

  1. ^ Andel personer behöriga till gymnasium och högskola. Hela riket och kön. År 1997 - 2015-Statistikdatabasen”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA0003H/IntGr8RikKON2/?rxid=a70e1a46-18b1-4215-a2db-400d0b8a5ae7. Läst 16 maj 2017.