Befolkningsutveckling i Köpenhamns kommun

Befolkningsutveckling i Köpenhamns kommun beskrivs officiellt av den danska statistikmyndigheten Danmarks statistik. Befolkningsutvecklingen som statistikförs beskriver utöver antalet invånare även religiositet, inkomstfördelning, etnisk härkomst med mera.

StatistikRedigera

Befolkningsutvecklingen i Köpenhamns kommun
År Invånare
1985
  
478 615
1986
  
473 000
1987
  
469 706
1988
  
468 705
1989
  
467 850
1990
  
466 723
1991
  
464 773
1992
  
464 566
1993
  
466 129
1994
  
467 253
1995
  
471 300
1996
  
476 751
1997
  
483 658
1998
  
487 969
1999
  
491 082
2000
  
495 699
2001
  
499 148
2002
  
500 531
2003
  
501 285
2004
  
501 664
2005
  
502 362
2006
  
501 158
2007
  
502 954
2008
  
509 861
2009
  
518 574
2010
  
528 208
2011
  
539 542
2012
  
549 050
Befolkningsutveckling i Köpenhamn. Befolkningstalen gäller för Köpenhamns kommun och inte storstadsområdet i dess helhet.