En barrikad (av franska: barricade, ursprungligen av vulgärlatin: barrica, "fat", "tunna") är en tillfällig anhopning av föremål avsedd att förhindra passage, ge skydd mot anfall eller isolera ett område.

Barrikad vid Rue Soufflot i Paris den 24 juni 1848. Målning av Horace Vernet.

Ordet har under modern tid framförallt associerats med gatustrider mellan ordningsmakt och civilbefolkning.

Sedan franska revolutionen har revolter i städer ofta haft stor politisk betydelse och att bygga barrikader har då varit ett sätt att manifestera motstånd mot så väl polis som politiker.