Reproduktion av barocktrumpet

Barocktrumpet var en lång trumpet utan ventiler.

På barocktrumpeten kunde man bara spela en övertonserie. Genom att övertonerna kommer tätare ju högre upp i registret man spelar kan man få tillräckligt många toner för att skapa melodier om man håller sig i det allra högsta registret. Det var fysiskt mycket ansträngande att spela barocktrumpet. Musik skriven för barocktrumpet utförs idag oftast på en modern trumpet med ventiler.