Barnspråk är en informell benämning på kännetecken för små barns språk, eller för vuxnas språk när de talar med barn. Några kännetecken för barnspråk är korta satser, talfel och grammatisk ofullkomliga, som oregelbunden böjning (gedde i stället för gav).

Barns språkutveckling genomgår många olika stadier. Joller är språkljud som inte motsvarar några egentliga ord. Barn börjar lära sig enstaka ord kring ett års ålder. Vid tre års ålder brukar barn börja bilda fullständiga meningar men först vid sexårsåldern blir språket mer korrekt även grammatiskt.

Se ävenRedigera