Barnspråk är en informell benämning på kännetecken för små barns språk, eller för vuxnas språk när de talar med barn.

Barns språkutveckling genomgår många olika stadier. Joller är språkljud som inte motsvarar några egentliga ord.

Barn börjar lära sig enstaka ord kring ett års ålder. Vid tre års ålder brukar barn börja bilda fullständiga meningar och lära sig mer avancerade fraser som att hälsa "goddag" och "god afton". Några kännetecken för barnspråk kan vara talfel och regelbunden böjning (gedde i stället för gav).

Se ävenRedigera