Barlastgatan är en gata inom stadsdelen Masthugget i Göteborg. Den sträcker sig från Andréegatan till Stigbergsliden.

Barlastgatan
Amerikahuset september 2010.jpg
Amerikahuset ligger vid Barlastgatan.
Namn efterTidigare barlastkaj vid platsen.
Namngiven1921
Läge
PlatsMasthugget, Göteborg
SträckningAndréegatan –
Stigbergsliden
Betydelse
ByggnaderAmerikahuset
Pumpstationen vid Barlastgatan.

Gatan fick sitt namn 1921. Från 1763 (officiellt stadfäst 1894) fanns där intill Barlastplatsen (Barlasttorget) efter den barlastkaj som låg där; platsen utgick ur stadsplanen 1920. För hamnens skydd mot uppgrundning genom barlast och andra föroreningar, vilket stadgades i hamnreglementet av den 30 juni 1752, fordrades en särskilt barlastplats och Bengt Wilhelm Carlberg gjorde år 1754 en ritning på en sådan.

Åren 1808 och 1809 förekom namnet Tjärhofsplanen, vilket syftar på ett tjärhov som fanns på platsen fram till år 1786. Söndagen den 12 augusti 1821, vid tiotiden på kvällen, utbröt en våldsam eldsvåda i handlande Th. Gavins hus nära "Balast-kajen". Elden spred sig vidare söderut, upp över Masthuggsbergen, och slukade 83 stycken hus.[1]

PumpstationenRedigera

Vid Barlastgatan ligger en pumpstation. Den uppfördes år 1911 i nationalromantisk stil efter ritningar av arkitekterna Hans och Björner Hedlund. Den byggdes till 1938 och byggdes om invändigt 2014.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Från kusten : boken om livet vid Sveriges syd- och västkust under ett och ett halvt sekel, Lars Ohlén, Nordiska kulturböcker, Malmö 1964, s. 38
  2. ^ Lönnroth Gudrun, red (1999). Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg: ett program för bevarande. D. 1. Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. Libris 2901636. ISBN 91-89088-04-2 , s. 172-173

KällorRedigera