Öppna huvudmenyn
Inklinationen är vinkeln i.

Banlutningen eller inklinationen, betecknat ι, är vinkeln mellan en omloppsbana och ett referensplan. För satellitbanor är referensen jordens ekvatorialplan, för en planetbana är referensen ekliptikan.