Banan, Helsingfors

cykelbana i Helsingfors, Finland

Banan (finska: Baana) är en prisbelönt gång- och cykelväg i Helsingfors centrum som ligger i det sju meter djupa schaktet mellan Norra och Södra Järnvägsgatan där Helsingfors hamnbana tidigare låg. Banans längd är 1,3 kilometer och går mellan Medborgartorget i stadsdelen Gloet och Västra länken i Gräsviken och togs i bruk 2012. Rutten används av cirka 700 000 cyklister per år.[1] Banan har vunnit hedersomnämnande i European Prize for Urban Public Space 2014[2] och fick priset "gjort Helsingfors roligare" av Art goes Kapakka 2012.[3]

Banan under Mannerheimvägens bro.
Sokos Hotel Presidentti vid Banan, sett från Arkadiagatan.
Banan vid Anttigatans bro.

Historik redigera

Schaktet mellan Järnvägsgatorna byggdes ursprungligen 1894 för Helsingfors hamnbana. I järnvägsschaktet planerades senare en bilväg som skulle ha utgjort en del av Helsingfors centrumtunnel. År 2003 kläcktes i Helsingfors stadsplaneringsverk en idé om en cykelväg som en tillfällig lösning för järnvägsschaktet[4] efter att godshamnen skulle flytta till Nordsjö 2008 och järnvägstrafiken därmed skulle upphöra[2]. År 2009 fick cykelvägen efter en namntävling namnet Banan, på helsingforsslang Baana, vilket också är dess finska namn. Banan togs i bruk 12 juni 2012.[4] I Banans västra ända på den före detta bangården vid Maria sjukhus placerades också basket- och andra idrottsplaner.

Efter att Banan togs i bruk började namnet bana/baana användas som allmänt begrepp för stomcykelvägar som uppfyller vissa kvalitetskrav – också i andra kommuner i Finland. I Helsingfors generalplan från år 2016 finns inritat ett 130 km långt stomnät för snabb cykeltrafik, Nätverket Banan.[1]

Referenser redigera

Externa länkar redigera