Öppna huvudmenyn

Baltzar Bäck, död 1618, var en svensk militär.

Bäck var en av Karl IX:s mest använda män vid dennes försök att med stöd av Freden i Teusina utsträcka Sveriges väld över Finnmarken ända till Ishavet och Atlanten. 1606-08 utkrävde Bäck skatt i fjordarna vid Ishavet, anlade en skans i Alta och bosatte sig själv vid Vadsø, men mötte energiskt motstånd av de danska myndigheterna. 1609-11 fick Bäck upprepade order att inta Kolahus, men först på hösten 1610 blev en expedition av, vilken dock misslyckades. Trots att Karl IX i kraftiga ordalag delgav Bäck sitt missnöje, satte han honom i spetsen för expeditionen mot Jämtland, vilket Bäck erövrade i den så kallade Baltzarfejden. 1612 kommenderades Bäck med sina trupper söderut, och hans vidare öden är okända.

KällorRedigera