Ett balkläge är en punkt på ett flygplan eller helikopter utformat för att kunna montera lastbalkar av olika typer.[1] Dessa balkar består normalt av vapenbalkar och motorbalkar.

En amerikansk flygmekaniker förbereder ett flygplans balklägen för montering av vapenbalkar.

Balklägen sitter normalt externt på vingarna och flygkroppen och består då i grunden av en förstärkning i konstruktionen där men sedan kan skruva fast en lastbalk eller annan last.[1] De förekommer även internt i så kallade bombrum[2] eller bombmagasin[3] på dedikerade bomb- eller smygflygplan.[4]

BalkarRedigera

VapenbalkRedigera

 
Vapenbalkar

En vapenbalk är en balk menad att bära vapenlaster som flygbomber, raketer, robotar eller vapenkapslar, alternativt andra militära medel som motmedel eller fälltankar.

Olika vapenlaster kräver olika typer av fällnings- och antändningsmekanismer för att fungera och därför finns det flera olika typer av vapenbalkar. I många fall behövs även tillägg för att montera olika typer av laster på vapenbalkar. Några klassiska exempel är bombställ[5] för montering av bomber och raketskenor[5] för montering av raketer.

Till exempel släpps bomber (och fälltankar) klassiskt mekaniskt. Detta sker normalt genom att bomben är monterad på en krok via en bombögla. Kroken är kopplad till ett så kallat bomblås som sedan krokar ur bomböglan vid bombfällning.[1]

Raketskjutning och robotskjutning sker elektriskt då de inte sitter fast utan sitter på en så kallad skena, en typ av tågspår som har ett stopp i den bakre änden som förhindrar de att flyga av bakåt när flygplanet åker framåt. Dessa antänds elektriskt och flyger av skenan framåt.[1]

Raketer och robotar av större storlek brukar ha både mekanisk fällning och elektrisk avfyrning. Detta då deras stora raketmotor skulle skada flygplanet om de avfyrades från en skena tätt intill flygplanet. Vid avfyrning antänds motorn elektrisk fast med fördröjning. Sedan fälls raketen eller roboten likt en bomb för att sedan gå igång när den fallit ur flygplanets riskzon.[1]

MotorbalkRedigera

 
Motorbalk

En motorbalk är en balk menad att bära en flygmotor. Detta är en typ av motorkonfiguration och är mer permanent än en vapenbalk som ofta monteras på och av beroende på ett flygplans uppdrag. Denna typ av motorkonfiguration är i modern tid normalt förknippad med stora last- och passagerarflygplan då många moderna modeller har sina motorer på motorbalkar.

Motorbalkar innehåller en stor rad tekniska lösningar för att fungera. Bortom allt nödvändigt som kontrollenheter och bränsleslangar är de till exempel extremt robusta då flygmotorer väger extremt mycket.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d e] Thorsson, Nils. Historik och kartläggning av vapenmateriel för flygplan 
  2. ^ Beskrivning över fpl typ B 18B, häfte 6 kap L. Beväpning 
  3. ^ Beskrivning över fpl typ B 5C 
  4. ^ ”Smygflygplan med bombrum.”. https://www.thedrive.com/the-war-zone/23993/the-yf-23s-weapons-bay-layout-was-one-of-its-best-features-and-one-of-its-worst. Läst 17 september 2019. 
  5. ^ [a b] SFI 32A kapitel 5 beväpning