Ett balkläge är en punkt på ett flygplan eller helikopter utformat för att kunna montera lastbalkar av olika typer.[1]

En amerikansk flygmekaniker förbereder ett flygplans balklägen för montering av vapenbalkar.

Balklägen sitter vanligen externt på vingar eller flygkropp och består då i grunden av en förstärkning i konstruktionen där man kan skruva fast en lastbalk eller liknande.[1] Balklägen förekommer även internt på flygfordon, vanligen i så kallade bombrum[2] eller bombmagasin,[3] vilka är interna utrymmen bakom luckor menade att hålla flygbomber på diverse stridsflygplan.[4]

BalkarRedigera

Från en historisk synvinkel finns det två primära typer av balkar: vapenbalkar och motorbalkar.

VapenbalkRedigera

 
Vapenbalkar

En vapenbalk är en balk menad att bära vapenlaster som flygbomber, raketer, robotar eller vapenkapslar, alternativt andra militära medel som motmedel eller fälltankar.

Olika vapenlaster kräver olika typer av fällnings- och antändningsmekanismer för att fungera och därför finns det flera olika typer av vapenbalkar. I många fall behövs även tillägg för att montera olika typer av laster på vapenbalkar. Några klassiska exempel är bombställ[5] för montering av bomber och raketskenor[5] för montering av raketer.

Till exempel släpps bomber (och fälltankar) klassiskt mekaniskt. Detta sker normalt genom att bomben är monterad på en krok via en bombögla. Kroken är kopplad till ett så kallat bomblås som sedan krokar ur bomböglan vid bombfällning.[1]

Raketskjutning och robotskjutning sker elektriskt då de vanligen inte sitter fast, utan sitter på en skena, en typ av tågspår, eller T-formade knappar, vilka har ett stopp den bakre änden som förhindrar raketen att flyga av bakåt när flygplanet åker framåt. Dessa antänds elektriskt och flyger av skenan framåt.[1]

Raketer och robotar av större storlek brukar ha både mekanisk fällning och elektrisk avfyrning. Detta då deras stora raketmotor skulle skada flygplanet om de avfyrades från en skena tätt intill flygplanet. Vid avfyrning antänds motorn elektrisk med fördröjning. Sedan fälls raketen eller roboten likt en bomb för att sedan gå igång när den fallit ur flygplanets riskzon.[1]

MotorbalkRedigera

 
Motorbalk

En motorbalk är en balk menad att bära en flygmotor. Detta är en typ av motorkonfiguration och är mer permanent än en vapenbalk som ofta monteras på och av beroende på ett flygplans uppdrag. Denna typ av motorkonfiguration är i modern tid normalt förknippad med stora last- och passagerarflygplan då många moderna modeller har sina motorer på motorbalkar.

Motorbalkar innehåller en stor rad tekniska lösningar för att fungera. Bortom allt nödvändigt som kontrollenheter och bränsleslangar är de till exempel extremt robusta då flygmotorer väger extremt mycket.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d e] Thorsson, Nils. Historik och kartläggning av vapenmateriel för flygplan 
  2. ^ Beskrivning över fpl typ B 18B, häfte 6 kap L. Beväpning 
  3. ^ Beskrivning över fpl typ B 5C 
  4. ^ ”Smygflygplan med bombrum.”. https://www.thedrive.com/the-war-zone/23993/the-yf-23s-weapons-bay-layout-was-one-of-its-best-features-and-one-of-its-worst. Läst 17 september 2019. 
  5. ^ [a b] SFI 32A kapitel 5 beväpning