Baderska var sedan antiken en tjänstekvinna som hjälpte sin husbonde vid bad. En baderska kunde vara anställd på en badanrättning eller sjukhus.

En medeltida riddare får hjälp av baderskor.