Backanal var en under antiken extatisk och religiös rit till guden Bacchus ära och som firades på Aventinen i Rom. Ordet används överfört om vilda fester med mycket alkohol. I Italien firades backanaler till år 186 f.Kr., då senaten förbjöd verksamheten efter påstådda orgier av sexuell karaktär.

Denna artikel relaterad till Rom saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den.