Öppna huvudmenyn

Böneriktning är den riktning mot vilken religiösa troende vänder sig vid bön. Vilken riktningen är skiljer mellan olika trosutövare.

Muslimer vänder sig mot Kaba i Mecka som är tillbedjanspunkt vid bön och begravning (qibla).

Bahaier har Akko vid östra Medelhavet som sin motsvarande punkt (qiblih).

Judar ber i riktning mot Jerusalem i Israel (mizrach).

KällorRedigera