Båtdävert

lyftanordning för livbåtar eller skeppsbåtar
För sänghjälpmedlet, se Sängdävert

Båtdävert är en lyftanordning som livbåtar eller skeppsbåtar hänger i utefter ett fartyg eller en båts långsida eller akter. På en del mindre fartyg och större båtar är båtdäverten monterat på akterdäck varvid jollen hänger över akterspegeln. Båtdävert används för att underlätta sjösättning och ombordtagning av liv- och skeppsbåtar.

dävert på en färja

JollbomRedigera

En jollbom är en bom avsedd för att lyfta jollar eller andra skeppsbåtar.

Se ävenRedigera

KällorRedigera