Bågskytte är konsten att skjuta med pil och båge.

Uppvisning i bågskytte av historiskt klädda bågskyttar i Polen.
Osmansk bågskytt 1657; från Claes Rålambs turkiska dräktbok.

Modernt bågskytte redigera

Bågskytte som sport redigera

Huvudartikel: Bågskytte (sportgren)

Bågskytte är idag främst en sportgren som förekommer i Olympiska spelen.

Bågskyttebana redigera

Banan bör innefatta säkerhetsanordningar, skyttemållinje med måltavlor, skytteområde och skyttelinje.

De regelstadgade längderna på banan är tavelavstånd, felmarginal för tavelavstånd, skyttavstånd, säkerhetsavstånd i längdledd samt säkerhetsavstånd i sidled. Tavelavstånd kan variera mellan 20 och 90 meter utomhus, och 18 meter inomhus. Olika tavelstorlekar används beroende på skyttens ålder. Felmarginaler för nivåerna är 15 centimeter för intervallet 30-50 meter och 30 centimeter för intervallet 60-90 meter. I OS krävs dessutom att skytten har en väntelinje 5 meter bakom skyttelinjen. Skyttavståndet (det vill säga det avstånd som är mellan gränserna mellan skyttarna, även kallat "skyttelucka") ska vara 80 centimeter. Säkerhetsavståndet i längdledd (det vill säga bakom måltavlorna) ska vara 50 meter om inte särskild säkerhetsutrustning för uppsamling av pilar finns.[1][2]

Bågskyttemål redigera

Måltavlorna i bågskytte finns i fyra olika utföranden, dessa presenteras nedan:

Måltavlorna för 18 meters bana inomhus för åldern 16 år och uppåt har 40 centimeters diameter; denna diameter används även för skyttar i åldern 13-15 på 12 meter inomhus. 60 centimeters diameter gäller för 25 meters bana inomhus, och används också skyttar i åldern 10-13 på 12 meter inomhus. 80 centimeters diameter gäller för 30-50 meters bana utomhus och 122 centimeters diameter för 40-90 meters bana utomhus.[2][3]

Jakt med pil och båge redigera

Huvudartikel: Bågjakt

Jakt med pil och båge är inte tillåtet i Sverige utan speciellt tillstånd; det är dock vanligt förekommande i USA. Vanliga vilt som jagas med pil och båge är bland annat hjort och vildsvin.

Bågskytte inom historiskt återskapande redigera

Som en del av återskapandet av kända historiska slag förekommer att fraktionerna beskjuter varandra med långbågar. Försiktighetsåtgärder vidtas för att inte skada deltagarna.

Bågskytte på tornerspel redigera

På många tornerspel förekommer bågskyttetävlingar med långbågar som en del av uppvisningen. Bågskyttarna är tidsenligt klädda och de skjuter vanligen på halmtavlor.

Eldpilsregn redigera

Ett eldpilsregn är benämningen då en grupp bågskyttar avlossar ett pilregn med brinnande pilar. Detta förekommer bland annat som ett essentiellt inslag under medeltidsveckan på Gotland, där brinnande pilar skjuts ut i vattnet. Historisk sett har detta använts inom krigföring.

Bågskytte på levande rollspel redigera

På de flesta lajv där bågskytte förekommer som en del av stridssimuleringen skjuter deltagarna med svaga bågar, vanligen mellan 20 och 35 pund, på andra lajvare. Pilarna har särskilt utformade bofferspetsar för att inte orsaka skada. De bågar som används är vanligen långbågar i trä eller glasfiberkopior av sammansatta så kallade ryttarbågar

Referenser redigera

Externa länkar redigera