En bärvåg är en våg med vilken man genom modulering av frekvens, amplitud eller fas kan överföra information. Vågen är som regel sinusformad.

Om modulationen är kontinuerlig kallas den analog; är modulationen diskontinuerlig (sker språngvis) kallas den digital.