Bärm eller bankett är en vågrätt avsats i en jordsluttning för att minska trycket på sluttningens nedre delar och hindra ras. Vid fältbefästningar lämnas en bärm mellan ryggvallen och graven samt vid förgrav mellan denna och bröstvärnets yttersluttning.

KällorRedigera