Axel Emanuel Friedlander född 9 januari 1849 i Öxnevalla socken i Älvsborgs län, död den 18 november 1928, var en svensk hymnolog och skolman.

Friedlander blev student i Lund 1869 och filosofie doktor där 1879, var docent i estetik där 1879–1887 och prästvigdes 1889. Han var lektor vid Jönköpings högre allmänna läroverk 1888–1902 och vid Göteborgs latinläroverk 1902–1915.

Under åren 1900–1926 utgav han ett fyra volymer omfattande verk om den kyrkliga diktningen, ett ämne han således ägnade en stor del av sitt yrkesaktiva liv åt, då han redan 1897–1898 sammanställde och gav ut en samling nordeuropeiska, språkligt gränsöverskridande, psalmer i Pärlor ur den evangeliska-lutherska kyrkans psalmskatt.

BibliografiRedigera

 • Om Göthes Herman och Dorothea såsom ett idylliskt epos. Avhandling i Lund, 1879
 • Till hans kongl. höghet Prins Oscar från Lunds studenter, Lund 1882
 • Gustaf III som dramatisk författare : literaturhistorisk studie, Lund 1884
 • Henri Taine som historiker : I. Taines historiska metod Lund, Gleerups, 1885
 • Troslärans hufvudsanningar på grundvalen af den evangeliska-lutherska kyrkans bekännelseskrifter. Stockholm, Norstedts förlag, 1892
 • Helbrägdagörelsen genom Jesus Kristus : Profpredikan, Jönköping, E. Bergman, 1893
 • Pärlor ur den evangeliska-lutherska kyrkans psalmskatt : valda psalmer af tyskt och danskt-norskt ursprung öfversatta och äldre svenska psalmer bearb. Saml. 1 och 2, Stockholm, Fritze, 1897 och 1898
 • Vid sekelskiftet : Tvenne predikningar, Göteborg, Bolinder, 1900
 • Den kyrkliga diktningen jämte inledande historisk öfversikt af den kyrkliga diktningen under samma tid och anmärkningar. Svenska 4 volymer 1900, 1908, 1925 och 1926), Stockholm, 1900-1926
 • Om de kristliga kärleksverksamheten såsom en församlingens angelägenhet : föredrag vid prästmötet i Göteborg i juni 1903, Göteborg, 1903
 • Anmärkningar vid kyrkoherde Evers tillägg till 1819 års psalmbok. Göteborg, Bolinder, 1907
 • Dikter i skolan och kyrkan samt vid andra tillfällen. Göteborg : Pehrssons förlag, 1913
 • Tidens kraf på präst och församling inom vår evangelisk lutherska kyrka : inledningsföredrag af lektor A.E. Friedlander, Göteborg, 1917
 • Göteborgs Latinläroverks historia : minnesblad åren 1865-1900, A. E. Friedlander & Peter Gunnarson, Göteborg 1917
 • Att säga världen helt farväl översatte 1925 Nikolaj Grundtvigs psalm "At sige Verden ret Farvel" till svenska

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera