Avraga, eller Aurag, var centralpunkt i det mongoliska riket från 1000-talet fram till mitten av 1200-talet. Staden var strategiskt placerad och erbjöd även tillgång till hälsobringande vatten från en källa (aurag betyder "källa" på mongoliska). Huvudstaden flyttades senare till Karakorum när riket expanderade.