Ave Maria

bön inom Katolska kyrkan
För den sång av Franz Schubert som har kommit att kallas Ave Maria, se Ellens dritter Gesang.

Ängelns hälsning, Hell dig, Maria, eller Ave Maria (latin) är en av de mest brukade bönerna inom Katolska kyrkan, och kan användas i stort sett vid alla tillfällen. Den är en sammansättning av två olika delar. Den första, som använts som bön sedan 1000-talet, består av två citat ur Lukasevangeliet; den bedjande instämmer i ängeln Gabriels hälsning[1] i Lukasevangeliet 1:28 och Elisabets saligprisning av Guds moder Lukasevangeliet 1:42, medan den andra, som tillades från och med 1568 års upplaga av Breviarium Romanum, är en bön till jungfru Maria om förbön.

Ave Maria (bebådelsen, 1410).

Ave Maria används huvudsakligen när man läser Rosenkransen i meditativt syfte, och då tänker man sig framför allt att man läser bönen med henne. Den är även en vanlig botbön, men kan även läsas före måltider etc.

TextenRedigera

På svenskaRedigera

Var hälsad, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen.

På latinRedigera

Áve, María, grátia pléna,
Dóminus técum.
Benedícta tū in muliéribus,
et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.
Sáncta María, Máter Déi,
óra pro nóbis peccatóribus,
nunc, et in hóra mórtis nóstrae.
Ámen.

TonsättningRedigera

Ave Maria har tonsatts många gånger. En av de mest kända tonsättningarna gjordes 1859 av Charles Gounod, som lade melodin på det första preludiet från Johann Sebastian Bachs Das wohltemperierte Klavier. Bönen ingår också delvis i Franz Schuberts Ellens dritter Gesang, som därför ibland kallas för just Ave Maria.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Frithiof Dahlby och Lars Åke Lundberg: Nya kyrkokalendern, Verbum Förlag AB, 1983, ISBN 9152602974
Texten till Ave Maria finns på Wikisource.