Avancerade förarassistanssystem

elektroniska system som hjälper fordonsföraren under körning eller under parkering

Avancerade förarassistanssystem (ADAS), även avancerade förarstödsystem, är elektroniska system som hjälper fordonsföraren under körning eller under parkering.[1][2] När de är utformade med ett säkert gränssnitt mellan människor och maskiner är de avsedda att öka bilsäkerheten och mer generellt trafiksäkerhet. ADAS-system använder elektronisk teknik såsom mikrokontroller (MCU), elektroniska styrenheter (ECU), och effekthalvledare.[3][4][5]

Referenser

redigera