Öppna huvudmenyn

Avair Strabain eller Avar Stråben var enligt Gutasagan en hövding från Alva sockenGotland och en vis och mångkunnig man.

Sagan berättar att många kungar anfallit ön i heden tid, men att gutarna alltid hade avgått med seger. Tydligen var det svear gutarna låg i strid med eftersom man sedan skickade flera sändebud till dem för att förhandla om fred, dock utan framgång. Slutligen skickade man emellertid Avair som fredsförhandlare till den svenske kungen. Han träffade en överenskommelse som stipulerade att Gotland betalade en viss skatt till Sveariket; "så gick Gutarna av egen fri vilja under svea konung så att de kunde fritt och utan risk fara till alla platser i Svea rike utan tull och andra avgifter".

Enligt en sägen så kom Avair Strabain då till Sveakonungen, och fick audiens under dennes måltid. Konungen frågade inledandes Avair "vad nytt från gutaön?" varpå Avair svarade "Inte mycket. Men nyligen födde ett sto tre föl." "Vad gör då det tredje fölet när de andra två äter?", undrade kungen. "Han gör väl som jag, och står och tittar på", löd svaret, vilket kungen tyckte var så fyndigt och frimodigt sagt att Avair fick slå sig ned och äta, tillsammans med konungen och varefter det gick lätt att förhandla med honom.

Tidpunkten för fördraget är omtvistat eftersom Gutasagan inte nämner något årtal. Peder Hansen Resen menar i sin Atlas Danicus att det skall ha varit i svenske kungen Erik Segersälls dagar, men det kan omöjligt stämma eftersom Wulfstan berättar att Gotland var del av Sveariket redan på 880-talet.

Berättelsen om Avair kanske mera troligt kan läggas till mitten av 500-talet, något århundrade efter Svearna invandrade från området kring Svarta Havet. Möjligen kan Avair då sammankopplas med Beowulf.

Avair har tidigare felaktigt förknippats med en annan karaktär i gutnisk sägendiktning, nämligen Stavar den Store, men de är varken från samma plats eller samma århundrade.

KällorRedigera