Automationsnivåer inom automation kan definieras som hur mycket hjälp från maskin eller teknik som människan får för att utföra en uppgift. Den första och mest kända listan över automationsnivåer är den så kallade Fitts lista [1] som kallas MABA-MABA (Man-Are-Better-At-Machine-Are-Better-At) där en beskrivning över hur uppgiftsallokering mellan människa eller maskin skall göras.

En metod (DYNAMO++)[2][3][4] har tagits fram i samarbete med industrin för att mäta och analysera automationsnivåer främst inom montering.

Under åren har flera olika automationsnivåer definierats med inriktning på den kognitiva delen eller den fysiska delen av automation (se tabell nedan).

Författare Definition av automationsnivå Antal nivåer; Fysisk (mekanisk) automation Antal nivåer; Kognitiv (information och kontroll) automation
Bright, 1958[5] Automationsnivån delas in beroende på vem som initierar kontrollen, människan (1-4), människan tillsammans med automationen (5-8) eller automationen (9-17) 17 -
Amber and Amber, 1962[6] I vilken utsträckning mänsklig energi och kontroll över en produktionsprocess är ersatt av en maskin - -
Sheridan, 1980[7] “Automationsnivån behandlar frågan om feedback i ett system, vad det gäller fördelning av funktioner görs detta i tio nivåer” - 10
Endsley, 1997[8] Automationsnivån i kontexten av ett expert system behandlar främst de kognitiva uppgifterna när det kommer till förmågan att svara på (respondera) och ta beslut baserat på systeminformation 10 5
Parasuraman et al., 2000[9] “Interaktionen och uppgiftsfördelningen mellan människa och maskin skall ses som en föränderlig faktor som kan kallas automationsnivå” - 4+10
Groover, 2001[10] “Automationsnivå kan definieras som the manning level[förtydliga], med fokus på maskiner” 3 -
Duncheon, 2002[11] ‘Manuell’, de uppgifter som människan har ansvar för att utföra. ‘Semi-automatisk’ (halvautomatisk) är en högre nivå av automation som innehåller något automatiserad inslag till exempel en robot men materialhanteringen är fortfarande utförd av människan, ‘automatisk’, allt är utfört automatiskt, även materialhantering. 3(6) -
Frohm, 2008[12] Allokering av fysiska och kognitiva uppgifter mellan människa och teknologi, beskrivet som en kontinuerlig ranking mellan helt manuellt och helt automatiskt” 7 7

ReferenserRedigera

 1. ^ FITTS, P. (1951) Human engineering for an effective air navigation and traffic control system. Columbus,OH, Ohio state university
 2. ^ FASTH, Å. & STAHRE, J. (2008) Does Levels of Automation need to be changed in an assembly system? - A case study. Proceedings of the 2nd Swedish Production Symposium (SPS). Stockholm, Sweden.
 3. ^ FASTH, Å., STAHRE, J. & DENCKER, K. (2008 ) Measuring and analysing Levels of Automation in an assembly system. Proceedings of the 41st CIRP conference on manufacturing systems Tokyo, Japan.
 4. ^ FASTH, Å. (2009) Measuring and Analysing Levels of Automation in assembly systems - For future proactive systems. Product and production Development, Production systems. Gothenburg, Chalmers University of Technology.
 5. ^ BRIGHT, J. (1958) Automation and Management, Boston, USA.
 6. ^ AMBER, G. H. & AMBER, P. S. (1962) Anatomy of Automation. Prentice Hall.
 7. ^ SHERIDAN, T. B. (1980) Computer control and Human Alienation. Technology Review, 83, 60-73.
 8. ^ ENDSLEY, M. R. (1997) Level of Automation: Integrating humans and automated systems. Proceedings of the 1997 41st Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society. Part 1 (of 2), Albuquerque, NM, USA. Santa Monica, CA, USA, Human Factors and Ergonomics Society, Inc.
 9. ^ PARASURAMAN, R., SHERIDAN, T. B. & WICKENS, C. D. (2000) A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE transactions on system, man, and cybernetics - Part A: Systems and humans, 30, 286-296.
 10. ^ GROOVER, M. P. (2001) Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing, Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall
 11. ^ DUNCHEON, C. (2002) Product miniaturization requires automation - but with a strategy. Assembly Automation, 22, 16-20.
 12. ^ FROHM, J., LINDSTRÖM, V., WINROTH, M. & STAHRE, J. (2008) Levels of Automation in Manufacturing. Ergonomia IJE&HF, 30:3.