Moklobemid (saluförd som Aurorix, Manerix med mera) är en läkemedelssubstans i klassen MAO-hämmare (RIMA-MAO-hämmare). Det är ett antidepressivt läkemedel som likt andra läkemedel av samma typ verkar genom att hämma enzymet monoaminoxidas i nervändarna i hela nervsystemet. Detta enzym bryter ned monoaminerna noradrenalin och dopamin samt även serotonin trots att det är en tryptamin.

Strukturformel för Moklobemid.

Kliniska tester med moklobemid började 1977 och preparatet har varit tillgängligt för förskrivning sedan dess. Aurorix är en av de äldsta antidepressiva medicinerna som fortfarande används.

Läkemedlet används som behandling av depression och social fobi i kombination med psykologisk behandling. Den har visat sig ha effekt vid panikattacker utöver den antidepressiva effekten. Moklobemid ökar halten tillgängligt serotonin, noradrenalin och dopamin genom minskad nedbrytning.

Interaktioner/biverkningarRedigera

MAO-hämmarna kom redan på 1950-talet, men en stor biverkan var att patienterna måste undvika att till exempel äta lagrad ost eller dricka vin, som innehåller tyramin eftersom detta kan leda till förhöjt blodtryck och huvudvärk. MAO-hämmarna drogs därför in och kunde sedan enbart bli utskrivna på licens. Moklobemid tillhör dock en ny generation så kallade selektiva MAO-hämmare. Risken för interaktioner med ost och vin finns visserligen kvar, men den är betydligt mindre än med de äldre preparaten.

Samtidig behandling med SSRI/SNRI-preparat kan leda till ett livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom, därför ska man aldrig kombinera Aurorix med dessa preparat. Man bör även vänta cirka 1-2 veckor efter avslutad behandling med SNRI/SSRI innan man kan påbörja behandling med Aurorix.

Källa/vidare läsningRedigera