Sexuella biverkningar är biverkningar av sexuell karaktär som kan förekomma vid behandling med en rad olika läkemedel, men även vid bruk av många droger.

Biverkningarna kan vara fysiska eller endast bero på en förändrad kemi i hjärnan.

Exempel på mediciner som kan minska libido/sexuell förmågaRedigera

Hos antipsykotiska läkemedel av framförallt första och andra generationen, vilka bland annat blockerar dopamin D2-receptorerna i hjärnan i varierande grad, men framförallt de med kraftig dopaminblockering, är biverkningarna ofta både av fysisk och psykisk karaktär. Utöver förändringar i hjärnans belöningssystem förekommer ofta hyperprolaktinemi vilket kan ge endokrina rubbningar såsom nedsatta könshormoner. Tillsammans kan detta bland annat ge erektil dysfunktion, minskat libido, retrograd ejakulation, gynekomasti och i vissa fall även galaktorré, och i vissa fall även minskad/utebliven spermieproduktion hos män samt gigantomasti, galaktorré och utebliven/oregelbunden mens hos kvinnor. Nyare neuroleptika, av tredje generationen, stimulerar till viss del istället dopaminet och ger då färre sexuella/endokrina biverkningar, de kan till och med öka sexlusten hos en del individer.

Även många antidepressiva läkemedel, framförallt av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) kan ha negativ inverkan på sexlust och -förmåga, även om de sällan ger endokrina rubbningar som dopaminblockerande läkemedel kan ge. I det här fallet beror biverkningarna till största delen endast på förändrad kemi i hjärnan och inte så mycket på hormonnivåerna. Vanliga sexuella biverkningar med SSRI är bland annat nedsatt libido och anorgasmi samt i en del fall även erektil dysfunktion.

Exempel på mediciner som ökar libido/sexuell förmågaRedigera

Vissa mediciner kan även öka sexlusten och/eller förmågan mer eller mindre avsiktligt. Ett klassiskt exempel är Viagra som används för att behandla erektil dysfunktion, men från början var tänkt att vara en blodtrycksmedicin. Blodtrycket kan dock istället stiga med Viagra men fördelen är att den även ger ett ökat blodflöde i penis, vilket gör att det blir lättare att få och bibehålla erektion.

Andra exempel på mediciner som kan öka sexlusten/den sexuella förmågan är dopaminstimulerande preparat som dopaminåterupptagshämmare, till exempel den antidepressiva medicinen Wellbutrin/Voxra eller ADHD-mediciner såsom olika Amfetaminderivat, och även dopaminagonister som binder till, och ökar aktiviteten på dopaminreceptorer och bland annat används för att behandla parkinson och Willis–Ekboms sjukdom (tidigare kallat restless legs syndrome eller rastlösa ben).

Se ävenRedigera

Källor/vidare läsningRedigera

ReferenserRedigera