En aula är ett stort rum i exempelvis en skola, som fungerar som samlingslokal eller hörsal. Skolor utan aula brukar använda sin gymnastiksal för liknande ändamål.

Se ävenRedigera