Aulénpriset eller Gustaf Auléns prisfond, var en fond och pris mellan 1962 och 2015. Den instiftades av Gustaf Aulén, då han. överlämnade en penningsumma, som insamlats till hans 80-årsdag, till en fond som skulle förvaltas av Sveriges Kyrkosångsförbunds centralkommitté. År 1964 överlämnades pengar från insamlingen till 85-årsdagen. År 1972, då Kyrkosångens Vänner tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund och Laurentius Petri Sällskapet bildade RISK, Riksförbund tillfördes ytterligare medel.

Vid 2015 års förbundsstämma delade man ut det sista Aulénpriset, då pengarna i fonden var slut.

Ändamålet med Gustaf Auléns prisfond är att genom dela ut en summa pengar belöna den som gjort särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik eller på annat framstående sätt främjat kyrklig körverksamhet.

Pristagare redigera

Källor redigera