Atman är ett uttryck inom hinduismen för universell själ eller ande i kosmologisk mening. I Brihad-Aranyakas upanishad används ordet för skaparen av världsalltet.

Enligt hinduerna är atman den individuella själen, det djupaste inre i allt levande. Den mänskliga kroppen kan åldras och gå sönder men det kan inte atman som lever vidare från kropp till kropp.

Se ävenRedigera