Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe bildades 1937 på initiativ av Lundaprofessorn Knut Lundmark. Syftet var att popularisera astronomin hos allmänheten.

Sällskapet har idag närmare 200 medlemmar, framför allt i Sydsverige. Verksamheten har två huvudinriktningar:

  • Mötesverksamheten, där sammanträden för medlemmar hålles cirka tio gånger om året. Vid dessa tillfällen presenteras astronomiska nyheter och en inbjuden föredragshållare, ofta en professionell astronom, ger en populärvetenskaplig föreläsning.
  • Observations- och visningsverksamhet vid Tycho Brahe-observatoriet i Oxie, sydöst om Malmö. Här har medlemmar möjlighet att använda observatoriets teleskop. Dessa används även vid visningsverksamheten som riktar sig till skolklasser och allmänhet.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera