Öppna huvudmenyn

Astrobotanik betecknade ursprungligen en gren av antikens astrologi som behandlar olika växters relation till himlakroppar och deras positioner,[1] men åsyftar sedan mitten av 1900-talet ofta teorier om utomjordiskt växtliv.

AstrologiRedigera

Astrobotaniken ansågs inom astrologin kunna ge upplysning om när olika medicinalväxter bör skördas för att man ska kunna dra nytta av dessas aktiva substanser i så stor utsträckning som möjligt. Sådana astrobotaniska fakta stämmer ofta,[källa behövs] men kritiker anser, att det beror snarare på att empiriska observationer felaktigt sammanförts med astrologi än på himlakropparnas positioner.

Astrobotaniken i denna betydelse härstammar troligen från forntidens Babylon, och övertogs senare av grekerna - under senantiken räknades astrobotaniken till en av de hermetiska vetenskaperna. Under medeltiden och renässansen var astrobotaniken viktig för läkare, men avtog i betydelse i takt med den moderna vetenskapens stegvisa segertåg.

Utomjordisk botanikRedigera

Begreppet astrobonatik myntades 1945 av den vitryske astronomen Gavriil Adrianovich Tikhov (1875 – 1960) som en gren i den tidiga astrobiologin. Han var chef för Astrobotanik i Alma-Ata, Kazakstan, där han studerade möjligheten till vegetation på Mars och andra planeter i solsystemet.[2][3]

KällorRedigera

  1. ^ Ducourthial G., Greek astrobotany and pharmacology in the first centuries of our era, Rev Hist Pharm (Paris). 1996;44(312 suppl):327-9.
  2. ^ Danielle Briot, Jean Schneider, Luc Arnold, G. A. Tikhov, and the Beginnings of Astrobiology, 2004, obs-hp.fr.
  3. ^ Tikhov's Astrobotany as a Prelude to modern Astrobiology, Perspectives in Astrobiology, IOS Press, 2005.