Astrid Norberg, född 15 april 1939 i Malå[1] är sjuksköterska och professor emerita i omvårdnad vid Umeå universitet.[2]

Norberg tog sjuksköterskeexamen 1964 i Lund och började som vårdlärare 1971[1] för att sedan disputera 1978 vid Lunds universitet med en avhandling i pedagogik om religiösa normer och roller i barnuppfostran i Sverige 1750 till 1809.[3]

Norberg blev docent 1980, och intresserade sig tidigt för den teoretiska bakgrunden till omvårdnadsarbete. 1983 gav hon ut första utgåvan av Teorier i omvårdnadsarbete, som bland annat introducerar begreppet omvårdnadsdiagnos för att beskriva vad vårdande innebär.[4] Norberg utsågs 1987 till Sveriges första professor i omvårdnad. Hennes forskning har haft en patientnära inriktning som försökt definiera och utveckla den goda omvårdnaden, och bland annat behandlat områden som etiskt tänkande hos vårdpersonal samt demensvård.

Bibliografi (urval)Redigera

 • 1983 - Egidius, Henry; Norberg Astrid. Teorier i omvårdnadsarbete (2. uppl. 1985). Solna: Esselte studium. Libris länk. ISBN 91-24-34038-3 
 • 1992 - Norberg Astrid, red. Omvårdnadens mosaik: en modell (1. uppl. /2. (2 tr 1997)). Stockholm: Liber. Libris länk. ISBN 91-47-00251-4 
 • 1993 - Norberg, Astrid; Udén Giggi, Andrén Signe (på engelska). Enrolled nurses in ethically difficult situations in geriatric care. Umeå: Department of Advance Nursing, University of Umeå. Libris länk 
 • 1993 - Norberg, Astrid; Udén Giggi (på engelska). Gender differences in moral reasoning among physicians, registered nurses and enrolled nurses, in geriatric and surgical care. Umeå: Department of Advance Nursing, University of Umeå. Libris länk 
 • 1994 - Norberg, Astrid; Nilsson Lena, Zingmark Karin, Nilsson Kristoffer. Att vara dement: människa instängd i trasig hjärna (1. uppl.). Stockholm: Bonnier utbildning. Libris länk. ISBN 91-622-0838-1 
 • 1994 - Norberg, Astrid; Engström Birgitta, Nilsson Lena. God omvårdnad: grundvärderingar (1. uppl.). Stockholm: Bonnier utbildning. Libris länk. ISBN 91-622-1083-1 
 • 1995 - Norberg, Astrid; Udén Giggi. Etiskt tänkande hos läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i geriatrisk och kirurgisk sjukvård. Stockholm: Institutionen för omvårdnadsforskning, Umeå universitet. Libris länk 
 • 2012 - Norberg Astrid, Lundman Berit, Santamäki Fischer Regina, red. Det goda åldrandet (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Libris länk. ISBN 978-91-44-06804-6 

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] Vem är hon: kvinnor i Sverige: biografisk uppslagsbok. Stockholm: Norstedt. 1988. Libris länk. ISBN 91-1-863422-2 
 2. ^ Forskare med stöd från Vårdalstiftelsen berättar om sina projekt: Astrid Norberg: Framtidens omvårdnad: Partnerskap mellan patient och personal Arkiverad 8 mars 2014 hämtat från the Wayback Machine. (1998)
 3. ^ Norberg, Astrid (1978). Uppfostran till underkastelse: en analys av normer för föräldra-barnrelationer i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750-1809 (The rearing of submission : an analysis of norms for relations between parents and children in the catechetical literature of Sweden 1750-1809). Studia psychologica et paedagogica. Series altera, 0346-5926 ; 41. Lund: LiberLäromedel/Gleerup. Libris länk. ISBN 91-40-04640-0 
 4. ^ Rehn, Helena (2008). Framväxten av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert : meningsskapande om vård under 1900-talet. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. ISBN 9789171557612. OCLC 856600766. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:199902/FULLTEXT01.pdf 

Externa länkarRedigera