Öppna huvudmenyn

Astigmatism är ett avbildningsfel där ett optiskt system har olika fokus i vertikal och i horisontell riktning. Astigmatism uppträder i linser för punkter som inte ligger på den optiska axeln.

Astigmatism
latin: astigmatismus
Skiss över strålgången genom en lins med astigmatism. Objektet G avbildas skarpt i punkt BM om vi följer de strålar som ligger i vertikala planet M, men i punkt BS om vi följer strålarna i planet S. Resultatet blir en oskarp avbildning, där objektet ser utdraget ut i horisontalled om vi gör avbildningen i BM (vertikalt fokus) eller utdraget i vertikalled vid avbildning i BS (horisontellt fokus).
Klassifikation och externa resurser
ICD-10H52.2
ICD-9367.2
Medlineplus001015
Illustration över hur avbildningsfel yttrar sig vid astigmatism. Övre vänstra bilden är den ideala avbildningen. De två nedre bilderna visar resultatet då den horisontella komponenten fokuserats skarpt (till vänster) och då den vertikala komponenten fokuserats skarpt (till höger). Överst till höger visas att en kompromiss kan nås genom att fokusera båda komponenterna ungefär lika illa.

Astigmatism är också den medicinska benämningen på det synfel som orsakas av en onormal krökning av hornhinnan. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer. Ofta kan synskadan åtgärdas med toriska glasögonlinser.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera