Astigmatism är ett avbildningsfel som uppträder när ett optiskt system har olika fokus i tangentialplanet (det plan som spänns upp av huvudstrålen[1] och den optiska axeln) och i sagittalplanet (normalplanet till tangentialplanet längs huvudstrålen).[2] Astigmatism uppträder hos linser och speglar för strålar som bildar vinkel mot den optiska axeln och orsakas av att fokallängden (som är en funktion av krökningsradien) hos linsen eller spegeln därför varierar mellan olika skärningsplan. Astigmatism, som är effekten av huvudstrålens vinkel mot den optiska axeln, samverkar med koma som är effekten av att de vinklade strålarna är spridda över linsens eller spegelns yta.[3]

Astigmatism
Latin: astigmatismus
Skiss över strålgången genom en lins med astigmatism. Objektet G avbildas skarpt i punkt BM om vi följer de strålar som ligger i tangentialplanet (meridionalplanet) M, men i punkt BS om vi följer strålarna i sagittalplanet S. Resultatet blir en oskarp avbildning, där objektet är oskarpt i sagittalled om vi gör avbildningen i BM (tangentiellt fokus) eller oskarpt i tangentialled vid avbildning i BS (sagittalt fokus).
Klassifikation och externa resurser
ICD-10H52.2
ICD-9367.2
Medlineplus001015
Astigmatism hos en konkav spegel.
Illustration över hur avbildningsfel yttrar sig vid astigmatism. Övre vänstra bilden är den ideala avbildningen. De två nedre bilderna visar resultatet då den horisontella komponenten fokuserats skarpt (till vänster) och då den vertikala komponenten fokuserats skarpt (till höger). Överst till höger visas att en kompromiss kan nås genom att fokusera båda komponenterna ungefär lika illa.

Astigmatism är också den medicinska benämningen på ett synfel som orsakas av att hornhinnans krökning ej är densamma i olika riktningar (plan). Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer. Ofta kan synskadan åtgärdas med toriska glasögonlinser. Denna typ av astigmatism drabbar även strålar som följer ögats optiska axel eftersom optiska system som är astigmatiska i denna medicinska mening, till skillnad från en perfekt lins eller spegel (hos vilka det skulle betraktats som ett tillverkningsfel), inte är rotationssymmetriska kring axeln.[4]

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ En huvudstråle är en stråle som går genom linsens eller spegelns optiska centrum (där den optiska axeln skär linsens/spegelns plan).
  2. ^ Se Terms and conventions på TelescopeOptics.
  3. ^ Rüdiger Paschotta, Astigmatism på RP Photonics.
  4. ^ Jeremy Tatum, 2019, Geometric Optics, kapitel 4:3, Astigmatism.

Externa länkar

redigera