Argiver (Argaver) var ett av namnen som Homeros använde när han beskrev grekerna som belägrade Troja i Iliaden. Argiver kallades de greker som kom från staden Argos.