Arborrning är bearbetningsmetod för att göra hål med stor diameter i ett arbetsstycke. Vid arborrning bearbetas arbetsstycket horisontellt med roterande verktyg på en grov axel.

Principskiss av arborrning.

Ordet arborr kommer av de engelska arbor, huvudaxel i en maskin, stativ, hjulaxel; av lat. ar’bor, träd, stam; ordet brukas särskilt om borrmaskiner och har därför i svenskan uppfattats som innehållande ordet borr.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Elias Wessén: Våra ord: deras uttal och ursprung, sid. 21, 2. uppl. (1979). ISBN 91-24-19975-3. Boken finns inscannad på Projekt Runeberg.