Arboga kök var en sjökrog i närheten av Sätra varv i stadsdelen Skärholmen, södra Stockholm. Huset byggdes troligen 1829 och brann ner 1967.

Arboga kök, huvudbyggnad 1962.

HistorikRedigera

 
Arboga köks ladugård, 1962.

Arboga kök var en av sjökrogarna som låg längs Mälarens inlopp in till Stockholm, bland dem fanns även Råstock, Klubbensborg och Ekensberg. Namnet “Arboga kök” härrör enligt folklivsforskaren Sigurd Erixon från den ångbåtstrafiken mellan Arboga och Stockholm som saknade restauration ombord “…vardan passagerarna brukade intaga sina måltider i land och på detta ställe”. Krogen var troligen i drift in på 1870-talet.

Byggnaden var ett rödmålat trähus med brutet tak och en liten vindsvåning. Senare tillbyggdes verandor på gavlarna. Efter tiden som krog fungerade huset som boningshus och därefter som sommarstuga. En bit söder upp i backen låg en kallmurad jordkällare och i öster längs med promenadvägen ned mot Sätra varv låg en rödmålad knuttimrad mindre lagårdsbyggnad. År 1967 eldhärjades byggnaden och revs senare. Idag återstår en liten kulle och några nyttoväxter.

Idag återstår lämningar efter Arboga köks byggnader på ett område cirka 150x60-90 meter, bestående av husgrunder, murtegel, vägbank och trädgård. Dessa påträffades vid en särskild utredning år 2010 (fornlämning RAÄ-nummer: Stockholm 843).[1]

Nutida bilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Informationstavla på platsen uppsatt av Skärholmens hembygdsförening.
  • På upptäcktsfärd kring Skärholmen, Stockholms stadsmuseum, s. 37.

NoterRedigera

  1. ^ L2013:6230 Lägenhetsbebyggelse

Externa länkarRedigera